Baijia – Guizhou Huaxi Noodles – 20x270g

Brand: Baijia

Description: Guizhou Huaxi Noodles

Packaging: 20x270gram

Country Origin: China

Net Weight in KG (CU): 270gram

Barcode (CU):

Gross Weight in KG (SU):

Amount of SU Per Pallet:

Amount of Layers Per Pallet:

Pallet:

Related products

X