Bao Long – Cube Bun Rieu Crab 12x75g

Brand: Bao Long
Description: Cube Bun Rieu Crab
Packaging: 12x75g
Country Origin: Thailand
Net Weight in KG (CU): 75g
Barcode (CU):
Gross Weight in KG (SU):
Amount of SU Per Pallet:
Amount of Layers Per Pallet:
Pallet:

Related products

X