Buddha – Longkou Vermicelli – 50x500g

Brand: Buddha

Description: Longkou Vermicelli

Packaging: 50x500gram

Country Origin: Vietnam

Net Weight in KG (CU): 500gram

Barcode (CU):

Gross Weight in KG (SU):

Amount of SU Per Pallet:

Amount of Layers Per Pallet:

Pallet:

Related products

X